“پاساژ مبصر” در خیابان جمهوری پلمب شد

ایلنا نوشت: به دستور مقام قضایی و با حضور عوامل شهرداری تهران پاساژ “مبصر” در خیابان جمهوری تهران پلمب شد.