معلولیت ها سالی 60میلیارد روی دست فارس هزینه می گذارند

«خبرجنوب» نوشت: در شرایطی که هر سال بیش از 2 هزار و 500 نفر به جمع معلولان در استان افزوده می شود مسئولان می گویند بهترین راه، پیشگیری است.