پاسخ روابط عمومی شهرزاد به انتقادات وارد بر نمایش «خورشیدهای همیشه»

در پی انتشار خبری مبنی بر تک‌خوانی زنان در نمایش «خورشیدهای همیشه»‌ در پردیس تئاتر شهرزاد، روابط عمومی این مجموعه نسبت به این خبر واکنش نشان داد.