فیلم | تبلیغ قدیمی شرکت اپل با صدای “استیو جابز”

تبلیغ قدیمی شرکت اپل با صدای “استیو جابز” را در ویدئوی زیر ببینید.