فیلم | تصادف و انفجار کامیون حمل کپسول گاز در تایلند

راننده یک تریلی حمل کپسول گاز در تایلند پس از ترمز بریدن در اتوبان نتواسنت خودروی خود را کنترل کند و بعد از تصادف با خودروهای دیگر چپ کرد و آتش گرفت.