اینفوگرافیک | برجام، رشد اقتصادی را به ۱۵درصد رساند

در اینفوگرافیک زیر رشد اقتصادی در سه فصل سال ۹۵ بدون احتساب نفت را می‌بینید.