ناگفته‌های رییس فدراسیون از سال پرحاشیه فوتبال

تاج امیدوار است که در سال 96 اتفاقات خوبی برای فوتبال ایران بیفتد.