َشوک نیمه‌شبانه سیمای خوزستان به فوتبال‌دوستان/یک ملی‌پوش اسبق را کشتند و بعد تکذیب کردند

سیمای خوزستان خبر شوک کننده درگذشت یک فوتبالیست سرشناس را بعد از دقایقی به صورت زیرنویس تکذیب کرد.