دعوت دوباره تلویزیون از یک کارگردان موفق پس از هفت سال

محمدرضا هنرمند مجموعه تلویزیونی «الف ویژه» را برای تلویزیون می‌سازد.