گردنه اسدآباد به علت کولاک شدید بسته شد

به دنبال کولاک شدید و دید کم و همچنین خارج شدن خودروهای عبوری از مسیر اصلی جاده به علت یخبندان و لغزندگی سطح جاده، و ایجاد راه بندان گردنه اسدآباد بسته شد.