موسوی چلک: امید، بزرگترین دستاورد اجتماعی برجام بود

با وجود اینکه برجام و رفع تحریم ها را رویدادی اقتصادی و سیاسی تصور می‌کنند، گروهی از تحلیل‌گران اجتماعی بر این عقیده هستند که نمی‌توان از آثار اجتماعی این رویداد چشم‌پوشی کرد.