نشست شورای امنیت درباره پایبندی ایران به برجام

تستیم نوشت: شورای امنیت سازمان ملل نشستی را درباره میزان پایبندی کشورمان به توافق هسته‌ای با 1+5 برگزار کرد.