پرونده کیفری نتانیاهو به جریان افتاد

واحد مرکزی خبر نوشت: دادستان اسرائیل پرونده ای کیفری ضد نتانیاهو به جریان انداخت.