یک میلیون تن از مواد خام کشاورزی در سال جاری جذب صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان شده اند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل: در راستای افزایش ارزش افزوده اقتصادی یک میلیون تن از مواد خام کشاورزی در سال جاری جذب صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان شده اند