فیلم | رهبری: سال ۸۸ روی بصیرت تکیه کردم عده‌ای عصبانی شدند یا طنز گفتند

رهبرانقلاب فرمودند: عده‌ای را می شناختم از روی احساس با انقلاب همراه بودند نتیجه این شد با انقلاب زاویه‌دار شدند. سال۸۸ روی بصیرت تکیه کردم، عده‌ای عصبانی شدند، طنز گفتند، مقاله نوشتند.