روایت شمخانی از تلاش‌های مرموز خارجی برای ایجاد شکاف و تفرقه در صفوف متحد مردم عراق

تسنیم نوشت: دبیر شورای عالی امنیت ملی از افزایش هماهنگی و مودت میان گروههای مختلف شیعی در عراق ابراز خرسندی کرد.