رئیس سازمان بهزیستی: غربالگری ژنتیک ازدواج اجباری می شود

ایرنا نوشت: رئیس سازمان بهزیستی گفت: برای کاهش معلولیت ها در کشور، غربالگری ژنتیک ازدواج اجباری می شود.