روزهای سخت عربستان سعودی

ایرنا نوشت: نتایج جدیدترین گزارش ها از وضعیت اقتصادی عربستان سعودی حکایت از ادامه مشکلات ناشی از کسری بودجه و کمبود منابع در سال 2017 دارد .