واکنش علم‌الهدی به مصوبه سنای آمریکا: نسبت به رهبری ناجوانمردی می‌کنند

پوتین سهام “روس‌نفت” را فروخت
امام جمعه مشهد گفت: همه عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی به رنگ و جلوه استکبار ستیزی آن است.

پوتین سهام “روس‌نفت” را فروخت