تصاویر | عزاداری ۲٨ صفر در قم

مراسم عزاداری ۲٨ صفر با حضور اقشار مختلف مردم در قم برگزار شد.