ماجرای دعوای علی دایی با خداداد عزیزی

علی دایی و خداداد عزیزی زمانی که همبازی بودند، با هم درگیر شدند.