بررسی مهم‌ترین مسائل بخش مدیریت شهری کشور در گیلان

نمایش “گاس” در رشت به روی صحنه می رود
سومین نشست تخصصی مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری‌های سراسر کشور به میزبانی استانداری گیلان گشایش یافت.

نمایش “گاس” در رشت به روی صحنه می رود