پاسخ به سوالات حجاریان و چند پرسش مهم

“نشان جسارت” دومین جشنواره بین المللی فیلم پرواز به فیلمساز گیلانی رسید
اصلی ترین سوال این است، چرا حاضر به طی شدن مسیر قانون نبودید و از دادن جواب صریح چه در محضر دستگاه قضایی و چه در رسانه درباره جزئیات پرونده و ارتباط و همکاری نزدیکتان با مسعود کشمیری طفره می روید؟

“نشان جسارت” دومین جشنواره بین المللی فیلم پرواز به فیلمساز گیلانی رسید