۲۱ هزار و ۳۲۴ میلیارد ریال بودجه البرز در سال ۹۶

“ضرغامی” سخنران مراسم ۹ دی در اصفهان/ همایش ۱۰۰۰ نفری روحانیون برگزار می‌شود‌
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز بودجه استان البرز در سال ۹۶ را ۲۱ هزار و ۳۲۴ میلیارد ریال اعلام کرد.

“ضرغامی” سخنران مراسم ۹ دی در اصفهان/ همایش ۱۰۰۰ نفری روحانیون برگزار می‌شود‌