دردسرهای تعویض اسکناس در هند، زنگ خطری برای ایران

معلم فداکاری که سوژه مستند برگزیده سینماحقیقت شد
ابطال و تعویض اسکناس‌های 500 و هزار روپیه‌ای در هند، حاشیه‌ها و پیامدهای فراوانی برای مردم و اقتصاد این کشور داشته‌است ، حاشیه‌هایی که می‌توان از آنها به عنوان تجربه‌ای برای تغییر نام پول ملی از ریال به تومان استفاده کرد.

معلم فداکاری که سوژه مستند برگزیده سینماحقیقت شد