هیچ اطلاعاتی درباره بابک زنجانی به وزارت خارجه داده نشد

عکس | واکنش ارسطوی «پایتخت» به یک شایعه
وزارت امور خارجه به اظهارات اخیر برخی از مسئولین محترم قوه قضائیه در خصوص پرونده بابک زنجانی و نحوه تعامل این وزارتخانه با این قوه پاسخ داد.

عکس | واکنش ارسطوی «پایتخت» به یک شایعه