آمار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب کشور در یک سال گذشته

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت آمار تفکیکی سرمایه گذاری خارجی مصوب کشور در یک سال گذشته را اعلام کرد.