تماس تلفنی رییس مجلس با فرمانده نیروی زمینی ارتش

شوخی با کلیسا در «قاتلی که در آرزوی جایی در بهشت بود»
تسنیم نوشت: رئیس مجلس از فرمانده نیروی زمینی ارتش طی تماس تلفنی قدردانی کرد.

شوخی با کلیسا در «قاتلی که در آرزوی جایی در بهشت بود»