«مشارکت حداکثری»؛ شعار مشترک انتخاباتی

خداداد عزیزی: اشتباه کردم به سیاه‌جامگان رفتم / بازیکن ما ۵۰ تومان پول تو جیبی داشت
سیدشهاب ­الدین چاوشی*

خداداد عزیزی: اشتباه کردم به سیاه‌جامگان رفتم / بازیکن ما ۵۰ تومان پول تو جیبی داشت