تصاویر | گردهمایی طرح و طعم و رنگ، سوغات اصالت و فرهنگ

تصاویری از نمایشگاه محصولات عشایر کشور را در گزارش زیر بینید.