در ۱۵روز نخست آذرماه ۱۱۱میلیون متر مکعب گاز در استان لرستان مصرف شد

بهره‌برداری از ۳۱۵ پروژه مخابراتی لرستان در سال جاری
مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان گفت : مصرف گاز در استان لرستان در نیمه نخست آذر امسال 111 میلیون متر مکعب گاز مصرف شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 29 میلیون متر مکعب بیشتر بود

بهره‌برداری از ۳۱۵ پروژه مخابراتی لرستان در سال جاری