افشاگری علیه یک کارفرما

درون غول های صنعتی و تکنولوژی ماجراهای عجیب و غریبی جریان دارد. گاردین در گزارش های مختلفی خبرنگارانش را به مرکز فرماندهی این غول ها می فرستد تا خبر از دنیای پنهان بدهند. این گزارش را بخوانید تا با آنچه بر نیروی کار تسلا می گذرد، آشنا شوید.