چرا غول‌های چینی برای عربستان بهتر از فیس‌بوک و گوگل هستند؟

شرکت های چینی برنده مسابقه جذب بازار جوان و پرسود عربستان سعودی خواهند شد، نه شرکت های امریکایی.