استاندار: شرکت صنایع غذایی گهر طرح به روز شده خود را ارائه دهد

استاندار لرستان گفت: تلاش خواهیم کرد، نیازهای شرکت صنایع غذایی گهر را در استان مدیریت کنیم.