آتش سوزی گسترده در انبار ۲ هزار متری کالا

میزان نوشت: یک انبار کالا به وسعت ۲ هزار متر مربع در خیابان شهید رجایی طعمه حریق شد.