رئیس اتاق ارومیه: سود بالای بانکی عامل اصلی اوضاع نابسامان تولید کشور است

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه سود بالای بانکی بانک ها را عامل اوضاع نابسامان تولید در کشور عنوان کرد.