کمبود 15 خوابگاه دانشجویی قوز بالاقوز شیراز

«خبرجنوب» نوشت: معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شیراز گفت: خوابگاه های خودگردان ظرفیت پذیرش دانشجویان شهر شیراز را ندارد.