منصوریان راه حل مشکلاتش را پیدا کرد!

علیرضا منصوریان قصد دارد در این فصل نیز دست به جوان‌گرایی بزند.