پایان یک رکورد/ کاپیتانی که پنالتی‌ده شد

مهدی رحمتی در لیگ شانزدهم تا به حال 2 پنالتی به حریفان داده است.