کشف مافیای واردات گوشت و فرآورده های دامی آلوده در خراسان رضوی

خراسان نوشت: دستگاه قضایی مشهد با کشف ابعاد گسترده اقدامات شبکه مافیایی در بازار گوشت، به فعالیت خطرناک و مرگبار این شبکه پایان داد.