توتال به مهمترین مانع امضای دومین قرارداد جدید نفتی با ایران تبدیل شد

جهان اقتصاد نوشت:در حالی که امضای قرارداد توسعه لایه نفتی پارس جنوبی با شرکت مرسک دانمارک محتمل ترین گزینه امضای دومین قرارداد نفتی در چارچوب قراردادهای جدید نفتی ایران به شمار می‌رفت، خرید سهام بخش نفتی این شرکت دانمارکی توسط توتال فرانسه (که پیش از این نخستین قرارداد جدید نفتی ایران را برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا کرده است) به سدی در برابر این قرارداد بدل شده است.