پایان محاکمه جوان23ساله ای که همسر16ساله اش را کشت/متهم:در فضای مجازی با پسرهای غریبه رابطه داشت

ابران نوشت:تازه دامادی که به خاطرسوء ظن شدید، همسر نوجوان عقدی‌اش را با ضربات آجر کشته بود صبح دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محسن زالی وبا حضورقاضی ابراهیم اســـــــــــلامی – مستشاردادگاه – محاکمـــــه شد.