نمایش «ماداگاسکار» تمدید شد

اجرای تئاتر «ماداگاسکار» به کارگردانی محمدحسین شهریاری تا شنبه هجدهم شهریور تمدید شد.