تصاویر | هتل درختی در جنگل‌های کاج نروژ!

یک شرکت نروژی هتلی را در «جنگل کاج» این کشور و با اتاق هایی بر روی درختان جهت استفاده گردشگران ساخته است.