تصاویر | آکواریومی برای شنای فیل‌ها

از سال 2011، 12 آگوست روز جهانی فیل‌ها نامگذاری شده است. فیل‌ها با چالش هایی نظیر شکار غیرقانونی، نابودی زیستگاه‌ها، بهره برداری و بدرفتاری مواجه هستند. از این روز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت آنها را در شمار گونه‌های آسیب پذیر و در معرض خطر فهرست کرده است.