اتحادیه اروپا تحریم‌های کره شمالی را افزایش داد

واحدمرکزی خبر نوشت: با شدت گرفتن لفاظی ها بین واشنگتن و پیونگ‌یانگ ، اتحادیه اروپا روز پنجشنبه تحریم ها علیه کره شمالی را افزایش داد.