فیلم | لکه‌ای که بر روی خورشید پدیدار شد

چند هفته قبل گروهی از فضانوردان ناسا لکه‌ای را بر روی سطح خورشید مشاهده کردند که چند روز بعد از دید خارج شد. ناسا به تازگی تصاویری از این پدیدۀ در حال بررسی منتشر کرده است.