سیدمهدی طباطبایی: تفکرات مختلف باید در کابینه کرسی داشته باشند

عضو شاخص جامعه روحانیت مبارز گفت: تفکرات مختلف در کابینه نیازمند کرسی هستند لکن اولویت توانمندی و شناخت و تجربه افراد است.