سنگاپور امن‌ترین کشور دنیا/ ایران،‌ امریکا و بریتانیا در یک رده

هر ساله کمپانی گالوپ نظر سنجی را در سطح جهانی انجام می‌دهد که طبق آن کشورها بر اساس قانون و نظم فهرست بندی می‌شوند.