اینفوگرافیک | رتبه نخست ایران در جهان برای ذخایر گازی و صادرات ال.ان.جی

در اینفوگرافیک زیر رتبه نخست ایران در جهان برای ذخایر گازی و صادرات ال.ان.جی را می‌بینید.